รายงานประจำวันที่ 28 กันยายน 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 1. ผจภ.7(ขก.) ได้มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 28  กันยายน  2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการและจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงของสำนักงานฯ โดยพร้อมเพียง 2.ส.ต.ท. สิทธิชัย  พลไกรสร ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้ นายวุฒิไกร ไชยศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการภายในจังหวัดขอนแก่น ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าผู้ภาคสาขาขอนแก่น และ ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ผลการประชุมประจำเดือน ที่ประชุมได้สรุปเรื่องที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมและได้ดำเนินแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วทุกเรื่อง อีกทั้งมีการสรุปผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการภายในจังหวัดขอนแก่นในปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งให้ส่วนราชการติดตามสภาพอากาศตามพยากรณ์อากาศของอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญ

   

วันที่:28 กันยายน 2566

เข้าชม:68

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย