รายงานวันที่ 18 กันยายน 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566  ส.ต.ท.สิทธิชัย พลไกรสร ผจภ.7(ขก.) พร้อมเจ้าหน้าที่ จภ.7(ขก.) ลงพื้นที่อำเภอโพนทอง และ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ระดับน้ำในลำน้ำยังล้นตลิ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. พื้นที่ตำบลแวง ตำบลวังสามัคคี และตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับน้ำในลำน้ำยังล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อเดินทางและสัญจรไปมาได้

           2. พื้นที่ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับน้ำในลำน้ำยังล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อเดินทางและสัญจรไปมาได้

วันที่:18 กันยายน 2566

เข้าชม:96

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย