รายงานประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2566

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ส.ต.ท.สิทธิชัย พลไกรสร ผจภ.7(นม.) รก. ผจภ.7(ขก.) พร้อมเจ้าหน้าที่ จภ.7(ขก.) จัดการฝึกอบรมผู้ทำการในเรือและประชาสัมพันธ์กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสำราญ และประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน ในโครงการฝึกอบรมการขับเรือและทำการในเรือ ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลโคกสำราญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

           ผลการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำและการปฏิบัติการเดินเรือให้เกิดความปลอดภัย พร้อมทั้งคาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

วันที่:22 สิงหาคม 2566

เข้าชม:75

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย