รายงานประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 จภ.7 (ขก.) เตรียมความพร้อมตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ ถึง วันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบ

โดย มีรายละเอียด ดังนี้

  1. จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำฯ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น และจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำฯ ในพื้นที่ ดังนี้

       1.1 จุดจอดเรือบางแสนสอง เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

       1.2 จุดจอดเรือสะพานเทพสุดา เขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                            

  1. จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 นาย เข้าประจำศูนย์อำนวยความสะดวกฯ และจุดอำนวยความสะดวกฯ
  2. ออกตรวจตราความปลอดภัยทางน้ำ ความพร้อมของเรือโดยสาร คนประจำเรือ เสื้อชูชีพและอุปกรณ์ช่วยชีวิต พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพก่อนออกเรือและให้ผู้ประกอบการเรือให้เรือเปิดวีดีโอสาธิตวิธีใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต ตามมาตราการความปลอดภัยของกรมเจ้าท่า
  3. เรือโดยสารทุกลำมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

 

วันที่:27 กรกฎาคม 2566

เข้าชม:58

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย