ร่วมจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

https://www.prd.go.th/th/page/item/index/id/85

https://www.facebook.com/Ariyavongsagatayana96thBirthdayAnniversary

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ (พื้นธงสีขาวนวลหรือสีงาช้าง) ประดับผ้าระบายสีเหลืองอยู่ด้านบน และผ้าระบายสีขาวอยู่ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ (พื้นธงสีขาวนวลหรือสีงาช้าง)
ประดับผ้าระบายสีเหลืองอยู่ด้านบน และผ้าระบายสีขาวอยู่ด้านล่าง
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

      

วันที่:24 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:36

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย