รายงานประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ส.ต.ท.สิทธิชัย พลไกรสร ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้ นายวุฒิไกร ไชยศรี               เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 จัดโดย   กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ ห้องประชุมประชาสโมสร 1-2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล โดยมี  นางสาว ธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อวางแผนและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอนุรักษ์สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถวางเศรษฐกิจรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างมีเสถียรภาพและมั่นคง พร้อมนี้  จภ.7(ขก.) ได้เสนอความคิดเห็นให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและบริษัทที่ปรึกษาลองสำรวจออกแบบพื้นที่จุดจอดเรือ บางแสนสอง เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ให้มีลักษณะเป็นลานกว้าง สามารถจอดรถ วิ่งออกกำลังกาย มีท่าแพซุ้มนั่งและแพล่อง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นให้เป็น Land Mark การท่องเที่ยวทางน้ำ และมีความปลอดภัย ต่อไป

วันที่:15 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:40

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย