รายงานประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ส.ต.ท. สิทธิชัย พลไกรสร  ผจภ.7(ขก.) และ นายวุฒิไกร ไชยศรี  เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภท สะพานทางรถไฟ (Railway Bridge) ข้ามแม่น้ำ/ลำน้ำ ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

  1. สะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำชี ยาว 100 เมตร บริเวณบ้านบุ่งค้า ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ข้ามไปยัง บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  2. สะพานทางรถไฟข้ามลำน้ำยัง ยาว 450 เมตร บริเวณบ้านหนองแสงท่า ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ข้ามไปยัง บ้านห้วยทราย ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

           ในการนี้ ผจภ.7(ขก.) ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานตรวจท่า รวบรวมข้อมูล แบบแปลน พิกัด ภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ กวศ. เพื่อพิจารณาช่องลอดสะพาน ก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่:10 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:34

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย