รายงานประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 ส.ต.ท. สิทธิชัย พลไกรสร ผจภ.7(นม.) รก. ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จภ.7(ขก.) ลงพื้นที่จุดจอดเรือบางแสนสอง เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และ จุดจอดเรือสะพานเทพสุดา เขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2566 ให้กับผู้ประกอบการเรือ ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยสาร ตัวเรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิง เอกสารประจำเรือ ชื่อเรือ ป้ายน้ำหนักบรรทุก สภาพเครื่องยนต์เรือ พื้นที่จัดวางเชื้อเพลิง และผู้ทำการในเรือ

               ผลการดำเนินการปรากฎว่า ผู้ประกอบการเรือ ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่มีความเข้าใจในมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำ ของ จภ.7(ขก.) และเรือโดยสารพร้อมผู้ทำการในเรือ จำนวน 48 ลำ มีความพร้อมในการออกให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2566

วันที่:03 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:35

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย