บุคคลากรในสังกัดลงนามรับทราบ ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 99/2566 เรื่องแนวทางการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

วันที่:19 เมษายน 2566

เข้าชม:49

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย