รายงานประจำวันที่ 29 มีนาคม 2566

               รายงานประจำวันที่​  29  มีนาคม​ 2566     1. ผจภ.7(ขก.)​ ได้มอบหมายให้นางสาวอรชา​ ใจบุญ​ ตำแหน่ง ​เจ้าพนักงาน​ขนส่ง​ชำนาญ​งาน​ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน​ราชการ​ ณ​ ห้องประชุม​แก่นเมือง​ ศาลากลางจังหวัด​ขอนแก่น​  สรุปการประชุม​ดังนี้

  1. หัวหน้าส่วน​ราชการ​รายงานตัว​ที่ย้าย​มา​รับราชการที่จังหวัด​ขอนแก่น​ จำนวน​ 4​ ท่าน

  2.​ สำนักงาน​คลัง​จังหวัด​ขอนแก่น​รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ​ประจำปี​ 2566​ ของเดือนมีนาคม​ 2566

  3.​ ศูนย์​ดำรง​ธรรม​จังหวัด​ขอนแก่น​ รายงาน​การรับเรื่อง​ร้องเรียน​จาก​ประชาชน​ผ่านศูนย์​ดำรง​ธรรม​ และให้ใช้ช่องทาง​ใหม่ในการร้อง​เรียน​ผ่านระบบ​ Traffy​ fondue จังหวัด​ขอนแก่น

4.กกต.รายงานการจัดการเลือกตั้งในวันที่​ 14​ พฤษภาคม​ 2566ฯลฯ

  5.​ กระทรวง​คมนาคม​รายงานการดำเนินงานในโครงการ​ต่าง​ๆที่ได้รับ​จัดสรรงบประมาณ​ให้ดำเนินการ​การก่อสร้างในภาพรวม​ของกระทรวงคมนาคม

2.  ผจภ.7(ขก.)​ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรชา ​ ใจบุญ​ ตำแหน่ง​ เจ้าพนักงาน​ขนส่ง​ชำนาญ​งาน​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดขอนแก่น​ ครั้งที่​ 1/2566 ณ​ ห้องประชุม​พระธาตุขามแก่น​ชั้น​ 2​ ศาลากลางจังหวัด​ขอนแก่นโดย​ นายชาญชัย​  ศรศรีวิชัย​ รอง​ผู้ว่าราชการจังหวัด​ขอนแก่น​เป็นประธาน​การประชุม​  สรุปการประชุม​ดังนี้

1. เรื่องเพื่อทราบ​ กรมประมงได้จัดให้มีคณะกรรมการ​ประมงประจำจังหวัด​ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ​โดยตำแหน่ง​  34 คน​ และผู้ทรงคุณวุฒิ​ 13 คน​  รวมจำนวน​ทั้งสิ้น​ 47​ คน​ ซึ่ง​ ผอ.สนง.เจ้าท่า​ภูมิภาค​สาขา​ขอนแก่น​ เป็นกรรมการ​ใน​ 34​ คน

2. โครงการ​โรงไฟฟ้า​พลังงาน​แสงอาทิตย์​ทุ่นลอย​น้ำร่วมกับโรงไฟฟ้า​พลังเขื่อน​อุบลรัตน์​ ซึ่งคณะรัฐมนตรี​มีมติเห็นชอบ​ตามที่กระทรวงพลังงาน​เสนอให้การไฟฟ้า​ฝ่าย​ผลิต​แห่งประเทศไ​ทยดำเนินการ​ก่อสร้าง​และติดตั้ง​โรงไฟฟ้า​พลังงาน​แสงอาทิตย์​ทุ่นลอย​น้ำร่วมกับโรงไฟฟ้า​พลังน้ำ​ภาคตะวันออก​เฉียง​เหนือ​เขื่อนอุบลรัตน์​ เมื่อวันที่​ 14​ มีนาคม​ 2566

3. เรื่องพิจารณา​ ประกาศ​กำหนด​เขตเพาะ​เลี้ยง​สัตว์​น้ำ​ สำหรับ​กิจการ​การเพาะเลี้ยง​สัตว์​น้ำควบคุม​ ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล​ ต้องได้รับ​ความเห็น​ชอบ​จาก​ 4​ หน่วยงาน​หลัก​ คือ

     1.​ สำนักงานพัฒนา​ที่ดิน​เขต5​ ขอนแก่น​

     2. สำนักงาน​ประมง​จังหวัด​ขอนแก่น

     3. ผู้​บริหาร​องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น

     4. สำนัก​งาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​ขอนแก่น​ ซึ่ง​สำนักงาน​ประมง​ฯ ​ได้มีหนังสือขอความเห็น​ชอบ​ไปยัง3หน่วยงาน​หลัก​แล้ว​ 2หน่วยงานให้ความเห็น​ว่าเห็นควร​ให้มีการเลี้ยงกุ้ง​ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้​การกำกับ​และดูแล​ติดตาม​ความเค็มของบ่อเลี้ยงกุ้งอย่าง​เคร่งครัด​ ยังขาดความเห็นชอบ​จากสำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวด​ล้อม​  มติที่ประชุมลงความ​เห็น​ว่า​ ให้สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​ฯ​ แจ้งเรื่องถึงประมงก่อนจึง​จะ​สามารถ​ดำเนินการ​ได้​  จึงให้นำการประชุม​เรื่องนี้เข้าประชุม​ในครั้งถัดไป​

                 

 

วันที่:29 มีนาคม 2566

เข้าชม:21

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย