รายงานประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

รายงานประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566 ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้ นายวุฒิไกร ไชยศรี  เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จภ.7(ขก.) ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบสถานที่และประชุมพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภท สะพานทางรถไฟ (Railway Bridge) ข้ามแม่น้ำ/ลำน้ำ ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย        ณ อบต.พระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

  1. สะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำชี ยาว 100 เมตร บริเวณบ้านบุ่งค้า ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ข้ามไปยัง บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  2. สะพานทางรถไฟข้ามลำน้ำยัง ยาว 450 เมตร บริเวณบ้านหนองแสงท่า ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ข้ามไปยัง บ้านห้วยทราย ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

           การประชุมได้แล้วเสร็จ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวทั้ง 2 แห่ง และให้ดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

วันที่:23 มีนาคม 2566

เข้าชม:14

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย