รายงานประจำวันที่ 20 มกราคม 2566

รายงานประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 ตามที่ ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้ นายบัลลังก์ เนรมิตพิทักษ์กุล เจ้าพนักงานเรือปฏิบัติการ และนายพรชัย เดศรี เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ดำเนินการตรวจเรือเพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือให้กับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ จากการตรวจสภาพเรือมีความมั่นคงเเข็งแรง พร้อมใช้งาน และทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ โดยเฉพาะเสื้อชูชีพต้องได้รับรองมาตราฐานจากกรมเจ้าท่า

วันที่:20 มกราคม 2566

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย