รายงานประจำวันที่ 12 มกราคม 2566

รายงานประจำวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผจภ.7(ขก.) มอบหมายให้ นายวุฒิไกร ไชยศรี เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เข้าร่วมการตรวจสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ จำนวน 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม
การประชุมได้แล้วเสร็จโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำทั้ง 2 แห่ง ดังนี้
1. การก่อสร้างฝายน้ำล้นในลำน้ำยัง ของโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 บริเวณพื้นที่บ้านกุดก่วง หมู่ที่ 4 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
2. การก่อสร้างสะพานข้ามลำพลับพลา ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6(ขอนแก่น) บริเวณพื้นที่บ้านตาหยวก หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่:12 มกราคม 2566

เข้าชม:

Post View : 20

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย