รายงานประจำวันที่ 6 มกราคม 2566

รายงานประจำวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.นายอภิเดช หาญธรรม ผจภ.7(ขก) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการบริการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2566(งบกลาง) จำนวน 893 โครงการ จำนวนเงิน 2,372 ล้านบาท

วันที่:06 มกราคม 2566

เข้าชม:

Post View : 20

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย