รายงานประจำวันที่ 5 มกราคม 2566

        รายงานประจำวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภิเดช หาญธรรม ผจภ.7(ขก) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ ที่ประชุมมติเห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้ง    ช่วงปี 2566 จำนวน 126 โครงการ จำนวนเงิน 453 ล้านบาท

วันที่:05 มกราคม 2566

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย