รายงานประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายอภิเดช หาญธรรม  ผจภ.7 (ขก.) และเจ้าพนักงานตรวจเรือพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานออกตรวจตราแพกล/แพลาก  บริเวณเขื่อนลำปาว(สะพานเทพสุดา)  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งแพมีความมั่นคงแข็งแรงและมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือครบถ้วนเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของกรมเจ้าท่า

วันที่:30 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย