รายงานประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

        รายงานประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิเดช หาญธรรม ผจภ.7(ขก) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี น.ส.ธนียา นัยพินิจ รอง ผวจ.ขก.เป็นประธานฯ                     

1.เป็นการรายงานประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาต(กนช.)ครั้งที่ 3/2565                        2.มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2566

3.ความก้าวหน้าการศึกษาแผนทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

4.(ร่าง)แผนการภายใต้แผนแม่บทการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2567

5.แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566

 

วันที่:10 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 10

ข้อมูลโดย: หนึ่งฤทัย