หน้าแรก

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c
%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d65
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa-2
banner-02-300x94
banner-03-300x94
banner-04-300x94

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

การส่งเสริมคุณธรรมและวินัย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าหน่วยงาน

นายอภิเดช หาญธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น
เบอร์ติดต่อ 043-393-540

แบบวัดการรับรู้ EIT

คลิกที่นี่ สำหรับ PC 

บริหารเงินงบประมาณ

หน่วยงานในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
4
เดือนนี้
780
สัปดาห์นี้
62
ทั้งหมด
6,816